Konieczność dokonania zmian w ustawie o podatku akcyzowym - jak podkreślają projektodawcy - wynika z przyjęcia modelu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o system cen sztywnych (Feed-in-tarriff). Zmiana ta ma być gwarancją rozwoju małej energetyki i mikroenergetyki.

W obowiązujących przepisach akcyzowych zwolnieniem z podatku objęta jest energia elektryczna wyprodukowana z odnawialnych źródeł energii na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia. Wytwórcy energii elektrycznej w mikroinstalacji i części małych instalacji w zakresie w jakim używać jej będą na potrzeby własne, zobowiązani będą do zapłaty podatku akcyzowego.

Podsumowując, osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną, aby uniknąć opodatkowania, nie będą mogły jej zużywać na potrzeby własne, a jedynie oddawać do sieci.