Przed upływem tego terminu, o ile stan faktyczny się nie zmienił, podatnik nie będzie zatem musiał dokonywać aktualizacji tego certyfikatu. Po upływie dwunastomiesięcznego terminu podatnik będzie natomiast obowiązany przedłożyć płatnikowi nowy certyfikat rezydencji

Wprowadzony także zostanie obowiązek aktualizacji przez podatnika przedłożonego certyfikatu rezydencji w sytuacji, gdy miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie, a zatem przedłożony płatnikowi certyfikat utracił swoją aktualność w okresie dwunastu miesięcy od dnia jego wydania, a także wprowadzenie przepisów szczególnych dotyczących odpowiedzialności podatnika w przypadku, gdy nie dokona takiej aktualizacji.