Projektowane rozporządzenie dostosowuje wzory oświadczeń, deklaracji i informacji w zakresie PIT do zmian wprowadzonych:

- ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 699).

- ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

W projekcie określono wzory oświadczeń PIT-2, PIT-2A, PIT-3, PIT-12, deklaracji: PIT-4R, PIT-6, PIT-8AR oraz informacji: PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz IFT-1R.

Wzory formularzy stanowiące załączniki do projektu rozporządzenia będą miały zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2015 roku.

Wzór stanowiący załącznik nr 6 do projektu rozporządzenia - PIT-6 - będzie miał zastosowanie do dochodów, przychodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2016 roku.

Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie ministra finansów z 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1634).

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

 

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł