Wzór zaświadczenia VAT-24 oraz wzory formularzy VAT-23 i VAT-25 zostały dostosowane do obowiązujących przepisów w zakresie identyfikacji podatkowej.

VAT-23 - wzór informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu

VAT-24 - wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego

VAT-25 - wzór zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego