W związku z pojawiającymi się wątpliwościami związanymi z właściwym rozpoznaniem daty wejścia w życie obowiązku stosowania nowych wymogów dotyczących treści opinii wynikających z art. 65 ustawy o rachunkowości zmienionego na mocy nowelizacji z 23 lipca 2015 r. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów wystąpiła z pytaniem do Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów.

Zobacz: Nowelizacja ustawy o rachunkowości opublikowana >>

Departament, w odpowiedzi z 30 listopada br. potwierdził stanowisko KIBR, że zmiany przewidziane w art. 65 ustawy o rachunkowości mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 2016 r., w tym w tym do opinii wyrażanych przez biegłych rewidentów o sprawozdaniach finansowych. Wskazał też, że biorąc pod uwagę znowelizowane brzmienie przepisów art. 65 ustawy o rachunkowości, powinny one znaleźć odpowiednie odzwierciedlenie w zapisach Krajowych Standardów Rewizji Finansowych.

Dowiedz się więcej z książki
Zmiany w ustawie o rachunkowości. Pytania i odpowiedzi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł