Minister Finansów wyznaczył jako terminy przekazania sprawozdań za miesiąc styczeń 2015 roku w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa:

- 19 lutego 2015 r. - dla dysponentów środków budżetu państwa II stopnia i izb skarbowych,

- 23 lutego 2015 r. - dla dysponentów części budżetowych przekazujących do Ministerstwa Finansów sprawozdania własne jednostkowe i sprawozdania łączne.