Cezary Krysiak, sekretarz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, wyznaczył terminy egzaminów ustnych na doradcę podatkowego na 12, 13 i 14 marca.