Uczestnictwo w szkoleniu e-learningowym umożliwia uzyskanie punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Przypominamy, że zgodnie z Zasadami etyki doradców podatkowych doradcy podatkowi są zobowiązani do zdobywania takich punktów. Do końca grudnia 2014 r. są zobowiązani uzyskać 32 punkty.

Aby punkty zostały naliczone należy wykonać następujące czynności:

1. Zalogować się do panelu mDoradca.

2. Wejść w zakładkę e-learning i wybrać odpowiednie szkolenie (video).

3. Obejrzeć szkolenie w mDoradcy lub pobrać plik na komputer.

4. Po obejrzeniu lub pobraniu szkolenia kliknąć przycisk (znajduje się nad „szkoleniem”) Ukończ szkolenie i nalicz punkty.

5. Wypełnić ankietę i kliknąć przycisk Zapisz, wtedy nastąpi automatyczne naliczenie punktów.