Zachowano w nim obowiązujące wcześniej regulacje dotyczące szkoleń. Doprecyzowano jednak kwestię liczby uczestników obligatoryjnego doskonalenia zawodowego przeprowadzanego w formie stacjonarnej, do grup liczących nie więcej niż 30 osób. Dodatkowo wprowadzono również obowiązek załączania do wniosku, przez jednostkę ubiegającą się o wpis do wykazu jednostek uprawnionych, listy materiałów merytorycznych przygotowanych na potrzeby przeprowadzania szkoleń.
 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15.12.2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw poz. 2391.