Regulacje zawarte w rozporządzeniu z 15 grudnia 2014 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. 1857) związane są z objęciem zabezpieczeniem akcyzowym opłaty paliwowej.

Obowiązujące przepisy regulują sposób ustalania wysokości zabezpieczenia generalnego dla takiego podmiotu oddzielnie dla prowadzenia składu podatkowego i dla wykonywania czynności zarejestrowanego wysyłającego.

Sytuacja taka może prowadzić do konieczności złożenia dwóch zabezpieczeń akcyzowych obejmujących częściowo te same zobowiązania podatkowe lub opłaty paliwowe.

W rozporządzeniu określono jednoznacznie sposób ustalania jednej wysokości zabezpieczenia akcyzowego dla podmiotu prowadzącego skład podatkowy posiadającego jednocześnie status zarejestrowanego wysyłającego.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2015 roku.