Obecnie wzory zeznań, deklaracji i informacji podatkowych w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego określa rozporządzenie ministra finansów z 12 listopada 2013 r. (Dz. U. poz. 1358).

W projektowanych formularzach dodano opis iż składanie formularza w wersji elektronicznej będzie możliwe poprzez www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. Zmiana ta jest związana z wdrożeniem portalu podatkowego, w ramach programu e-Podatki. Definicja portalu podatkowego została wprowadzona ustawą z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji dzialalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 183).

Ponadto, w fomularzu PIT/O, który jest załącznikiem do zeznania PIT-28 oraz zeznań składanych przez podatników rozliczających się według skali podatkowej (PIT-37 i PIT-38), w części E dodano pozycje przeznaczone do wpisania kwoty przysługującej ulgi na dzieci.

Wzory będą miały zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2014 r.