Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia zmieniającego przepisy określające rodzaj deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W związku z określeniem nowych wzorów deklaracji podatkowych, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku, niezbędne okazało się uaktualnienie listy deklaracji, które można złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Projektowane przepisy zmieniają rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Nr 246, poz. 1817). Zgodnie z przygotowywanymi zmianami, za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być składane również deklaracje:

1. deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-6/PIT-6L),

2. podatek akcyzowy od paliw opałowych (AKC-4/I),

3. deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW).

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie od dnia 1 stycznia, natomiast deklaracja dotyczące podatku akcyzowego od dnia 2 stycznia 2012 r.

Katarzyna Bogucka

źródło: www.mf.gov.pl