Niestety charakter tych zmian niesie za sobą możliwość zwiększenia obciążeń podatkiem od nieruchomości. Konsekwencją zmiany definicji obiektu budowlanego może być objęcie opodatkowaniem urządzeń technicznych wewnątrz budynków oraz znajdujących się wewnątrz budynków instalacji, które nie należą do instalacji zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zobacz: Nowa definicja obiektu budowlanego to zmiany w podatku od nieruchomości >>

Więcej informacji na temat ryzyk jakie niesie za sobą ta zmiana w komentarzach opublikowanych w programie Vademecum Głównego Księgowego:
- Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości urządzeń technicznych oraz instalacji położonych wewnątrz obiektów budowlanych
- Zmiany w przepisach o podatku od nieruchomości