Firma organizująca np. otwarte szkolenie podatkowe dla obecnych i potencjalnych klientów, może trafić do zainteresowanych przez odpowiednio przygotowany komunikat, który może być przesłany do mediów lokalnych (prasa, radio, lokalny portal internetowy), jako informacja prasowa.

Niezbędnymi elementami składowymi komunikatu są informacje dające odpowiedź na pytania:

- co?
- kto?
- gdzie?
- kiedy?
- dlaczego?

Komunikat powinien mieć zwięzłą (krótkie zdania), czytelną formę. Warto popracować nad przyciągającym uwagę, zachęcającym tytułem. W notce prasowej powinny znaleźć się informacje zbudowane na zasadzie odwróconej piramidy: to, co najważniejsze powinno znaleźć się w tytule i we wstępie, w dalszym tekście podaje się kwestie szczegółowe. Aby zwiększyć atrakcyjność przekazu należy wykorzystywać cytaty, a także zdjęcia lub inne elementy graficzne.

Ważne jest, aby skierować notkę prasową do mediów, które mogą być rzeczywiście zainteresowane zawartymi tam informacjami i opublikować je. Koniecznie trzeba podać kontakt do osoby, która w razie potrzeby będzie w stanie udzielić dziennikarzom bliższych informacji. Na końcu warto podać krótką informację na temat firmy organizującej wydarzenie opisane w notce prasowej.

Informacja powinna być umieszczona także w widocznym miejscu w siedzibie kancelarii, na jej stronie internetowej, można ja przesłać pocztą elektroniczną na adresy osób (firm), które wyraziły na to zgodę.