Celem zmian jest usunięcie niezgodności polskich przepisów karnych skarbowych odnoszących się do udziału w grach hazardowych z postanowieniami TFUE.

Nowe przepisy zmniejszają sankcję za udział w zagranicznej grze losowej lub zakładzie wzajemnym (art. 107 k.k.s.). Obecnie kara za powyższe wynosi nawet 3 lata pozbawienia wolności i grzywnę do 720 stawek dziennych. Po zmianach będzie to grzywna w wysokości do 120 stawek dziennych.

Wprowadzono również przepis pozwalający zakwalifikować uczestnictwo w grze losowej, zakładzie wzajemnym urządzonym lub prowadzonym wbrew przepisom za przypadek mniejszej wagi. Wówczas wymierzana będzie kara grzywny za wykroczenia skarbowe.

Zmiany wejdą w życie 13 lutego 2016 r.