Z końcem marca przestanie obowiązywać korzystniejsza od przepisów unijnych regulacja wyłączająca z opodatkowania towary przekazywane nieodpłatnie na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Podatnicy będą obowiązani opodatkowywać wszystkie nieodpłatnie wydawane towary, z wyjątkiem drukowanych materiałów reklamowych, prezentów o małej wartości i próbek.

Ustawodawca zauważając rozbieżności w stosowaniu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, zaproponował jego zmianę przez rezygnację z zapisu odnoszącego się do istnienia związku nieodpłatnych przekazań z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ta zmiana usuwa niezgodność polskich regulacji z prawem wspólnotowym i eliminuje wątpliwości interpretacyjne. Zapewne ograniczy też spory z organami podatkowymi. Dla podatników będzie jednak oznaczała dodatkowe obciążenie. Co do zasady wszystkie nieodpłatne przekazania towarów innych niż drukowane materiały reklamowe, prezenty o małej wartości i próbki, niezależnie od tego czy nastąpią na cele związane z prowadzoną działalnością czy nie, będą opodatkowane VAT.

źródło: Rzeczpospolita, 31 marca 2011 r.