Od 1 stycznia 2015 r. zacznie obowiązywać zasadnicza część nowelizacji z 25 lipca 2014 r. ustawy o VAT. W związku z wprowadzeniem do ustawy m.in. definicji usług telekomunikacyjnych u niektórych podatników powstały wątpliwości jak od 1 stycznia 2015 r. będzie opodatkowana sprzedaż kart „prepaid" (tzw. doładowań, przez które rozumiane są zarówno doładowania konta „na start" w ramach starterów z kartą SIM, jak również doładowania nabywane bez jednoczesnego przekazania przez operatora karty SIM - ale, których realizacja następuje z wykorzystaniem karty SIM - niezależnie od technologii dostarczenia doładowania). Wątpliwości dotyczą w szczególności sprzedaży kart „prepaid" w związku ze świadczeniem usług o podwyższonej opłacie.

Zobacz: Zmieni się miejsce opodatkowania usług telekomunikacyjnych >>

Zgodnie z wyjaśnieniami ministra finansów, należność płacona za doładowania w rzeczywistości stanowi należność za usługi telekomunikacyjne. Wprowadzona do ustawy o VAT definicja usługi telekomunikacyjnej będzie tożsama z definicją usługi telekomunikacyjnej z dyrektywy VAT, zatem wprowadzane zmiany nie zmienią co do zasady istoty rozumienia usługi telekomunikacyjnej. W związku z tym, że regulacje wchodzące w życie 1 stycznia 2015 r. nie powodują zmian, których efektem byłaby zmiana zakresu usług uznawanych za usługi telekomunikacyjne, jak również z uwagi na fakt, że wprowadzane zmiany nie dotyczą regulacji w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego, brak jest podstaw do stwierdzenia, że na skutek zmian w przepisach VAT następują zmiany w rozliczaniu usług telekomunikacyjnych świadczonych na terytorium Polski, w związku z nabywanymi doładowaniami.