W związku z ograniczeniem zakresu upoważnienia ustawowego w wyniku nowelizacji Ordynacji podatkowej, która wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r., konieczne było wydanie nowego rozporządzenia, które określa szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, w relacji do kwoty pobranych podatków, oraz tryb pobrania wynagrodzenia.

Rozporządzenie stanowi powtórzenie przepisów zawartych w obecnie obowiązującym rozporządzeniu z 2002 r. Płatnikom i inkasentom przysługiwać więc będzie w dalszym ciągu wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków, wynoszące 0,3 proc. kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa i 0,1 proc. kwoty podatków pobranych przez inkasentów. Kwota ta będzie potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników lub inkasentów.

Rozporządzenie ministra finansów z 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. poz. 2154) wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Dowiedz się więcej z książki
Ordynacja podatkowa. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł