Skrócenie podstawowego 60-dniowego terminu zwrotu różnicy VAT mogłoby zwiększyć próby wyłudzenia podatku - stwierdził Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 353.

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) podstawowy termin zwrotu podatku VAT wynosi 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika tego podatku. Termin ten może być przedłużony przez naczelnika urzędu skarbowego w przypadku gdy uzna, że zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania. Jeżeli jednak przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, podatnikowi wypłacana jest należna kwota wraz z odsetkami.

Minister Finansów po analizie poruszonego przez posła zagadnienia dotyczącego możliwości skrócenia terminu zwrotu podatku VAT wyjaśnił, że wprowadzenie takiego rozwiązania mogłoby wywołać negatywne skutki budżetowe. Aparat skarbowy miałby wówczas krótszy termin na zweryfikowanie zasadności zwrotu żądanych kwot, w związku z czym znacząco wzrósłby problem wyłudzenia podatku.

Resort finansów zaznaczył również, że istnieje możliwość uzyskania zwrotu podatku w terminie 25 dni, którą przewiduje art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Rozwiązanie to dotyczy podatników, którzy rzetelnie uregulowali swoje zobowiązania podatkowe wobec kontrahentów.

Katarzyna Bogucka