Depozyty gospodarstw domowych zamknęły się kwotą 423,46 mld zł, natomiast przedsiębiorstw - 168,02 mld zł. Należności od gospodarstw domowych wyniosły 475,48 mld zł, natomiast przedsiębiorstw - 221,39 mld zł.

Źródło: www.wnp.pl, 15 lutego 2011 r.