Ekspert od zarządzania firmami usług profesjonalnymi, autor wielu publikacji na ten temat -  David H. Maister dzieli metody marketingowe na trzy ligi, szeregując je w kolejności od najbardziej do najmniej efektywnych:

I liga to seminaria skierowane do ściśle określonej, niewielkiej grupy uczestników, prelekcje na branżowych spotkaniach klienta, artykuły w prasie branżowej klienta i badania. I liga to działalność społeczna, nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi źródłami rekomendacji i wydawani biuletynów. III liga to obecność w mediach, prospekty, seminaria skierowane do wielu uczestników, marketing bezpośredni, sponsorowanie, reklama, filmy/spoty.

Na przykładzie seminariów wyraźnie widać, że działania marketingowe sa skuteczniejsze, jeśli są bardziej „skoncentrowane” – tzn. skierowane do niewielkiej, ale dokładnie określonej i dobranej grupy adresatów. 

Istotne, by metody były stosowane w zaplanowany sposób w odniesieniu do określonej grupy potencjalnych klientów – trudno oczekiwać dobry efektów, jeśli prelekcja czy szkolenie będzie adresowane do jednej grupy, a artykuł do zupełnie inne. Marketing musi stanowić zaplanowaną i zorganizowana sekwencję działań zachęcających klienta do współpracy z firmą.

David H. Maister podkreśla, że metody wymagające osobistego kontaktu powinny mieć pierwszeństwo przed komunikatami w formie pisemnej.

Kolejna wskazówka dotycząca doboru metod marketingowych to budowanie wizerunku w oparciu o prowadzone działania, a nie bezpośrednie zachęcanie do współpracy. A więc rekomendacja czy tworzenie wizerunku fachowca przez prowadzenie szkoleń i pisanie artykułów będzie skuteczniejsze o typowej reklamy.

Opracowano na podstawie David H. Maister, Zarządzanie firmą usług profesjonalnych, Wydawnictwo Helion 2006 r.