Ogólnokrajowy system teleinformatyczny wdrożony we wszystkich jednostkach organizacyjnych Służby Celnej umożliwia wykonywanie zadań w zakresie obsługi wpłat kwot z tytułu zapłaty akcyzy oraz wypłat kwot z tytułu zwrotu akcyzy przez jedną izbę celną w skali całego kraju. Implementacja modelu centralizacji zadań finansowo-księgowych Służby Celnej wymogła, by wraz z jej wdrożeniem przestały obowiązywać dotychczasowe przepisy w zakresie zwrotu akcyzy, zgodnie z którymi zwrot kwot zapłaconego podatku akcyzowego dokonywany jest przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Minister finansów wprowadził nową regulację przewidującą, że właściwy naczelnik urzędu celnego będzie jedynie wydawać decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu akcyzy z tytułu: dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, eksportu wyrobów akcyzowych oraz gdy w wyniku stwierdzenia powstania nieprawidłowości akcyza zostanie pobrana na terytorium kraju, a przed upływem 3 lat od daty nabycia wyrobów akcyzowych przez odbiorcę zostanie ustalone, że nieprawidłowość powstała na terytorium państwa członkowskiego i akcyza zostanie tam pobrana. Wypłaty tej kwoty, będzie natomiast dokonywał w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot akcyzy i przedstawienia odpowiednich dokumentów, dyrektor właściwej izby celnej.

Rozporządzenie ministra finansów z 30 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych (Dz. U. poz. 1159) wejdzie w życie 28 sierpnia 2015 r.

Informacja pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa

Dowiedz się więcej z książki
Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł