W 2017 r. szykują się duże zmiany dla podatników VAT. Wchodzi w życie zapowiadana długo nowelizacja ustawy o podatku VAT nazywana przez wielu specjalistów z branży tzw. „ustawą uszczelniającą”. Wdrożenie proponowanych rozwiązań uzasadniano potrzebą ograniczenia oszustw i nadużyć w podatku VAT, w szczególności wyłudzeń podatku, jak również uszczelnienia już istniejących instrumentów do ich zwalczania.

 

Terminy zwrotu VAT

Jedna ze zmian dotyczy terminów zwrotu podatku VAT. Nie jest to zmiana w zakresie ilości dni, a więc czasu ustawowego, w jakim organ podatkowy ma obowiązek dokonania zwrotu podatku. Termin podstawowego zwrotu VAT będzie nadal wynosił 60 dni, termin skrócony 25 dni. a termin wydłużony 180 dni. Należy jednak pamiętać, że terminy te mogą ulec wydłużeniu, jeżeli organ podatkowy będzie chciał zweryfikować zasadność dokonania zwrotu danemu podatnikowi.

Tak też było do tej pory, ale nowelizacja wprowadza jednak pewne novum. Dokonano doprecyzowania w zakresie możliwości dodatkowej weryfikacji i udostępniono organom podatkowym weryfikację rozliczeń nie tylko podatnika wnioskującego o zwrot, ale także rozliczeń jego kontrahentów biorących udział w obrocie towarami lub usługami w celu zbadania faktycznego przebiegu transakcji.

W mojej opinii jest to dobry kierunek, bowiem często weryfikacja rozliczeń samego podatnika niewiele daje. Podatnik może być nieświadomy tego, co działo się na wcześniejszych etapach obrotu bez jego udziału, a przebiegu transakcji w żaden sposób nie można zweryfikować wyłącznie w oparciu o dokumenty źródłowe i informacje będące w posiadaniu samego podatnika. Jeżeli mamy do czynienia z transakcjami karuzelowymi, to przestępstwo popełniane jest na różnych etapach realizacji zdarzeń gospodarczych, a podatnik często jest nieświadomy udziału w karuzeli podatkowej.

Przedłużenie terminu zwrotu VAT

Nowością będzie również fakt, że termin zwrotu będzie mógł być przedłużony na uzasadnione żądanie Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego w związku z prowadzonym przez nich postępowaniem. Przedłużenie takie nie będzie jednak mogło obejmować okresu dłuższego niż 3 miesiące.

Skrócony termin zwrotu VAT - nowe warunki

Zmianę odczują również podatnicy wnioskujący o zwrot VAT w terminie 25 dni, gdyż przepisy w tym zakresie zostały zaostrzone. Urzędy skarbowe napotykały często trudności w weryfikacji zasadności zwrotu w tak krótkim czasie. Ciężko w takim terminie ustalić, czy podatnik nie zamierza wyłudzić VAT-u, zwłaszcza w sytuacji, gdy wynika on w znacznej mierze z rozliczeń dokonywanych w poprzednich okresach (nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia mogą się ciągnąć wiele miesięcy).

Uzyskać tak szybko zwrot będzie trudniej, ale na szczęście będzie to możliwe. Kwoty podatku naliczonego będą musiały wynikać z faktur dokumentujących należności zapłacone w całości za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Ponadto podatnik będzie musiał złożyć w urzędzie dowody zapłaty zgodnie z powyższymi wytycznymi.

Do ustawy wprowadzono również zapis, iż wartość innych faktur, aniżeli wymienionych wyżej (a więc przykładowo płatnych gotówką, lub uregulowanych w formie kompensaty należności), nie będzie mogła przekraczać limitu 15 000 zł oraz wyeliminowano możliwość otrzymania zwrotu w skróconym terminie, jeżeli kwota podatku z przeniesienia z poprzedniej deklaracji przekroczyła kwotę 3 000 zł.

Dodatkowym obostrzeniem będzie reguła, iż o zwrot w najkrótszym przewidzianym w ustawie terminie ubiegać będą się mogli jedynie ci podatnicy, którzy byli zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występują o zwrot w przyspieszonym terminie oraz za wszystkie te okresy składali deklaracje podatkowe, co niestety dotknie nowych podatników VAT w pierwszym roku prowadzenia działalności.

Beata Złotek, Inventage Polska Sp. z o.o.

VAT. Komentarz 2017 + Raport specjalny. PAKIET VAT 2017
Adam Bartosiewicz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł