Skarb Państwa ma 100 proc. akcji Polmosu w Józefowie. Resort chce sprzedać 85 proc. walorów spółki, a 15 proc. przekazać nieodpłatnie pracownikom.

Ministerstwo poinformowało w poniedziałek, że w przetargu mogą wziąć udział zarówno podmioty krajowe, jak i zagraniczne. "Kryterium merytorycznym podlegającym ocenie będzie cena za sprzedawane akcje" - podkreślił resort.

Wadium uprawniające do udziału w przetargu wynosi ponad 904 tys. zł.

To kolejna próba prywatyzacji tej spółki. Pod koniec lipca ub.r. ministerstwo zamknęło przetarg dotyczący sprzedaży akcji Polmosu. Inwestorzy nie złożyli żadnych ofert.

Zaproszenie w tej samej sprawie resort skarbu skierował w listopadzie 2009 r. Firma Alti Plus z Krakowa - dystrybutor krajowych oraz importowanych wyrobów alkoholowych - jako jedyna złożyła ofertę kupna akcji Polmosu. Resort skarbu odrzucił ją, bo nie spełniała wymogów formalnych.

Polmos w Józefowie zajmuje się produkcją i sprzedażą alkoholu etylowego oraz napojów alkoholowych destylowanych. Najbardziej rozpoznawalnymi markami spółki są m.in. Wiśniówka Cherry Cordial oraz Wódka z Czerwoną Kartką. (PAP)