Rozporządzenie ministra finansów z 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach (Dz. U. poz. 562) wprowadza zmianę dotyczącą określenia obszaru składu wolnocłowego z 3749,15 m2 na 4139,21 m2.

Wnioskodawcą wnoszącym o dokonanie zmiany obszaru był zarządzający składem wolnocłowym - Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. z siedzibą w Katowicach. Zmiana obszaru składu wolnocłowego nie wpłynie na rodzaj działalności prowadzonej w sklepach wolnocłowych. Jest związana z pracami inwestycyjnymi realizowanymi na terenie Portu Lotniczego. Stanowi to reakcję na zwiększającą się liczbę pasażerów korzystających z usług przewoźników lotniczych oraz związane jest z uruchomieniem szybkiej ścieżki odpraw bezpieczeństwa pasażerów typu „Fast track", a także modernizacją saloniku Business Lounge. Wykonywane inwestycje przyczynią się do dostosowania infrastruktury Terminali Pasażerskich, w których usytuowany jest skład wolnocłowy m.in. do potrzeb podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów w sklepach wolnocłowych. Zwiększenie przepływu pasażerów powoduje bowiem wzrost zapotrzebowania na rozwój i modernizację istniejącej sieci sklepów wolnocłowych. Właściwy miejscowo organ celny nadzorujący funkcjonowanie składu wolnocłowego nie wniósł zastrzeżeń do określonych na mapie granic składu wolnocłowego.

Zmiana zacznie obowiązywać od 30 maja 2013 r.