W raporcie opublikowanym 27 marca 2017 r. wskazano, że wzrostowi gospodarczemu w naszym kraju będzie sprzyjać rosnąca konsumpcja prywatna, która odpowiada za ok. 60 proc. polskiego PKB i wzmocni popyt wewnętrzny. Moody's zwraca też uwagę na szybszy niż oczekiwano spadek bezrobocia w lutym br., a także wzrost płac rdr w sektorze przedsiębiorstw (4,3 proc. w styczniu, 4,0 proc. w lutym przy przeciętnym wzroście o 3,8 proc. w 2016 r.) i „solidne przyrosty" wydajności pracy od 2015 r.

Na prognozowany wzrost PKB według agencji wpłynie też zwiększenie inwestycji w 2017 r. przy wyższym wykorzystaniu funduszy unijnych, dalsza poprawa na rynku pracy oraz mocniejszy popyt zewnętrzny.