Zakupiliśmy licencję na oprogramowanie. Faktura została wystawiona 25 marca 2008 r. na całą wartość licencji. Do firmy faktura wpłynęła 7 kwietnia 2008 r. Termin płatności ustalono w 3 ratach: I rata 40% do 25 kwietnia 2008 r. - zapłata dokonana terminowo; II rata 30% do 30 maja 2008 r. - zapłata dokonana terminowo; III rata do 30 sierpnia 2008 r. Kiedy można odliczyć VAT z tej faktury?


Prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje w tym przypadku w rozliczeniu za kwiecień. Jeżeli podatnik z tego prawa nie skorzystał, może tego dokonać w rozliczeniu za maj.


Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. Ratalna zapłata zobowiązania wynikającego z faktury w żaden sposób tego prawa nie ogranicza. Uwzględniając więc fakt, iż faktura dotycząca nabycia licencji na oprogramowanie wpłynęła do podatnika w miesiącu kwietniu 2008 r., podatnik ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury zakupu za miesiąc kwiecień. Jeżeli jednak podatnik w rozliczeniu za ten okres nie dokonał przedmiotowego odliczenia, to w oparciu o art. 86 ust. 11 u.p.t.u. ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji za następny okres rozliczeniowy.