Każdy kto zarejestruje na stronie loterii paragon fiskalny wystawiony na kwotę co najmniej 10 zł. będzie mógł wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród - 16 samochodów średniej i wysokiej klasy, 72 notebooków i 96 tabletów. Dodatkowo nagradzane będą paragony za wybrane usługi. Resort przewiduje też nagrody dla przedsiębiorców, którzy wystawili zwycięski paragon premiowany nagrodą główną. Loteria przewidziana jest na 12 miesięcy.

Zobacz: Resort finansów planuje loterię paragonową >>

"Uważam, że jako państwo mamy obowiązek wspierania i nagradzania uczciwych postaw obywateli. Każdy uczciwy przedsiębiorca i każdy uczciwy obywatel ma prawo usłyszeć od państwa proste słowo: dziękuję. Loteria paragonowa to wyraz wdzięczności nie tylko dla zwycięzców. To wdzięczność, którą jesteśmy winni wszystkim uczciwym podatnikom" – powiedziała wiceminister finansów i pełnomocnik rządu ds. informacji i edukacji finansowej Izabela Leszczyna.

Zobacz książkę "Kasy fiskalne w 2015 i 2016 r. Pytania i odpowiedzi" dostępną w księgarni internetowej Profinfo>>

Tryb przetargu jest niegraniczony, to znaczy może do niego przystąpić każdy, kto spełnia postawione wymagania. Loteria musi być też zorganizowana i przeprowadzona zgodnie z wymogami ustawy o grach hazardowych. Do organizatora loterii będą należały również elementy jej promocji. Wykonawca będzie miał na przygotowanie loterii maksymalnie 4 miesiące od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 26 marca 2015 r.