Ministrowie rozmawiali o działaniach wpływających na zachowanie wysokiej oceny wiarygodności duńskiego systemu kredytów hipotecznych na poziomie UE w kontekście przygotowywanego rozporządzenia ws. wymogów kapitałowych oraz o stanie negocjacji unijnych dotyczących tworzenia unii bankowej. Dyskutowano również o polityce podatkowej, m.in. o systemie podatkowym, zwalczaniu nadużyć i oszustw podatkowych, a także bieżących kwestiach znajdujących się w agendzie Rady UE ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN), m.in. o priorytetach greckiej prezydencji w Radzie UE czy o wzmocnionej współpracy w obszarze podatków.