Zgodnie z Ordynacją podatkową, pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

Pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu mocodawca, może zgłosić wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego wg wzoru określonego w rozporządzeniu ministra finansów.

Jednak w przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających złożenie pełnomocnictwa ogólnego, jego zmianę, odwołanie lub wypowiedzenie, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwo składa się w wg tego samego wzoru, ale w formie pisemnej.

Projektowane rozporządzenie określa więc  w załącznikach odpowiednie wzory - pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1) i zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego (OPO-1). Nowe regulacje mają wejść w życie 1 lipca 2016 r.

Dowiedz się więcej z książki
Ordynacja podatkowa. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł