Wzór ten został oparty na dotychczasowym wzorze z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649), m.in. zniesieniem obowiązku dołączenia uzasadnienia przyczyn złożonej korekty deklaracji, zmianami w określaniu właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego w zakresie podatku od towarów i usług i innymi zmianami mającymi charakter porządkowy.

W rozporządzeniu ministra finansów z 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (Dz. U. poz. 2258) umieszczono zapis umożliwiający wykorzystanie wzoru deklaracji w dotychczasowym brzmieniu, jednak nie dłużej niż do rozliczenia za czerwiec 2016 r.

Dowiedz się więcej z książki
Rozliczanie podatku VAT związanego z pojazdami samochodowymi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł