Zgodnie z opublikowanymi danymi, kwoty te prezentują się następująco:

a) w przypadku gmin:
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 5 991 329 tys. zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 619 427 tys. zł;
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 36 924 829 tys. zł;
- wpłaty gmin z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 619 427 tys. zł.

b) w przypadku powiatów:
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 1 583 843 tys. zł;
- część równoważąca dla powiatów w wysokości 1 137 235 tys. zł;
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 36 924 829 tys. zł;
-wpłaty powiatów z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 1 137 235 tys. zł.

c) w przypadku województw:
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw w wysokości 1 112 103 tys. zł;
- część regionalna subwencji ogólnej dla województw w wysokości 627 893 tys. zł;
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 36 924 829 tys. zł;
- wpłaty województw z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej w wysokości 627 893 tys. zł.

W piśmie skierowanym do gmin wskazano ponadto, iż w 2011 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,12%.

Pełna treść pism oraz dokładne informacje o podstawie do wyliczenia kwot dostępne są na stronach Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,  www.rio.opole.pl

Opracowanie: Patryk Ciurak,
Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad