To skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca br. (sygn. SK 18/09). Wprawdzie TK orzekł w nim, że zgodna z konstytucją jest 75-procentowa stawka podatku od nieujawnionych dochodów, ale uznał za sprzeczny z konstytucją przepis, na podstawie którego urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej ustalają przychód podatnika z nieujawnionych źródeł. Przepis ten przestał obowiązywać 27 sierpnia, z chwilą opublikowania wyroku TK w Dzienniku Ustaw.

Zaraz po tym wyroku, nie czekając nawet na opublikowanie jego pisemnego uzasadnienia, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł 13 sierpnia w czterech sprawach, że fiskus nie może nakładać podatku od nieujawnionych źródeł (sygn. II FSK 2295/11, II FSK 2296/11, II FSK 2327/11, II FSK 2370/11). Skoro bowiem nie obowiązuje niekonstytucyjny art. 20 ust. 3 ustawy o PIT, mówiący o ustalaniu przychodów z nieujawnionych źródeł, to nie może być on podstawą prawną do wydawania decyzji administracyjnych. To oznacza, że urząd nie mógł wymierzyć 75-procentowego podatku.

Wyrok TK otworzył podatnikom drogę do odzyskania 75-procentowego podatku, ale tylko jeżeli urząd wymierzył im go za lata 1998-2006. Tego bowiem okresu dotyczyła skarga podatniczki do Trybunału i do niego tylko odnosi się wyrok TK, mimo że sam przepis niewiele się potem zmienił.

Po to, aby odzyskać podatek, należy złożyć do urzędu, który wydał decyzję, wniosek o wznowienie postępowania. Termin mija w piątek 27 września, ponieważ tego dnia upływa miesiąc od opublikowania wyroku TK w Dzienniku Ustaw.

Więcej, bo trzy miesiące mają ci, którzy skarżyli się już w tej sprawie na decyzję urzędu do sądu administracyjnego i nie zapadł jeszcze lub nie uprawomocnił się wyrok w ich sprawie.

W gorszej sytuacji są podatnicy, którym wymierzono 75-procentowy podatek na podstawie przepisów obowiązujących po 2006 r. Ich wyrok TK nie dotyczy, więc zasadniczo nie mogą składać wniosku o wznowienie postępowania z tego powodu. Część ekspertów podatkowych jest zdania, że skoro Trybunał nie odniósł się do przepisów obowiązujących po 2006 r., to konieczne będzie kolejne rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego.

kjed/ wkr/ je/ jra/