„W dzisiejszych czasach o wartości firmy i jej pozycji na rynku nie decyduje wyłącznie kapitał, ale przede wszystkim ludzie, ich wiedza i zaangażowanie oraz dobrze zorganizowana forma własności – powiedział wicepremier Pawlak. „Pracownicy i menedżerowie przejmują część lub całość akcji prywatyzowanego przedsiębiorstwa, a następnie zarządzają firmą jako jej właściciele – wyjaśnił wicepremier. Zdaniem wicepremiera Pawlaka taka forma własności sprzyja pomysłowości w zakresie poszerzania rynków oraz tworzenia nowych miejsc pracy
W Polsce dominującą formą prywatyzacji pracowniczej, jest leasing pracowniczy. „Takie rozwiązanie ma niebagatelne znaczenie dla społeczności lokalnych, w których prywatyzowana firma to często główne miejsce zatrudnienia – powiedział wicepremier. Przypomniał, że MG opracowało „Przewodnik po prywatyzacji pracowniczej”, w którym znajduje się wiele praktycznych wskazówek dotyczących prywatyzacji z udziałem pracowników.
Wiceminister gospodarki Dariusz Bogdan dodał, że program ten nie jest skierowany wyłącznie do spółek Skarbu Państwa, ale również do prywatnych przedsiębiorców. „Kiedyś rozwiązania te dedykowane były małym firmom. Dziś poręczenia i gwarancje skierowane są również do większych przedsięwzięć – podkreślił wiceminister Bogdan.
Zdaniem socjologa z Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego prof. Pawła Ruszkowskiego, pracowniczy sposób zarządzania przynosi nie tylko zysk materialny pracownikom spółki. „W formule prowadzenia biznesu takich firm dostrzega się elementy nowego typu kapitalizmu, który nastawiony jest na podnoszenie jakości indywidualnych i zbiorowych relacji pracowniczych” – powiedział prof. Ruszkowski.
20 października 2009 r. rząd przyjął program Wspieranie prywatyzacji poprzez udzielanie poręczeń spółkom z udziałem pracowników i jednostek samorządu terytorialnego (spółek aktywności obywatelskiej), zmierzający do wsparcia prywatyzacji pracowniczej w Polsce. Opracowany został również poradnik dotyczący tego projektu, który znajduje się na stronie internetowej MG.
W konferencji MG udział wzięli również: Roman Adamczyk, dyrektor Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych MG; Marcin Murawski, wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Michał Krawczyk, radca prawny kancelarii Krawczyk i Wspólnicy sp.k