Opublikowano zmiany w rozporządzeniu w sprawie urzędowego sprawdzenia, które mają ułatwić prowadzenie działalności podmiotom dokonującym wydobycia urobku rudy miedzi i produkcji koncentratu, o których mowa w ustawie o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Zmiana przepisów jest odpowiedzią na postulaty przedsiębiorców zgłaszane w toku prac nad projektem ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Obecnie urzędowym sprawdzeniem objęte są podmioty prowadzące działalność gospodarczą podlegającą kontroli, których działalność obejmuje wydobycie urobku rudy miedzi lub produkcję koncentratu. Taką działalność prowadzi Spółka KGHM Polska Miedź.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu, z uwagi na dotychczasowy charakter działalności spółki, nie ma potrzeby obejmowania instytucją urzędowego sprawdzenia całej infrastruktury podmiotu, w tym infrastruktury związanej z wydobyciem urobku rudy miedzi.

Rozporządzenie ministra finansów z 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1855) wejdzie w życie 6 stycznia 2015 roku.