1 maja 2016 r. uchylone zostaje rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny, tym samym nieaktualnym stają się dotychczasowe przepisy w prawie krajowym powołujące się na WKC. W projektowanym wzorze upoważnienia do wykonywania kontroli wprowadzono więc zmianę dostosowawczą w "Pouczeniu o podstawowych prawach i obowiązkach kontrolowanego". W pozostałym zakresie formularz upoważnienia nie uległ zmianie.