Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku wprowadza opodatkowanie akcyzą wytwarzanie papierosów przy użyciu maszyn do automatycznego nabijania gilz papierosowych oraz zmienia sposób opodatkowania cygar i cygaretek. Nowym pomysłem na uniknięcie płacenia akcyzy stał się więc oferowany na rynku tytoń hawajski służący rzekomo do inhalacji, który dzięki swojej niskiej cenie ma być tanią alternatywą dla powszechnie znanych wyrobów tytoniowych.

Zobacz: Prezydent podpisał ustawę okołobudżetową - zmiany w akcyzie od wyrobów tytoniowych >>

Jednak jak poinformował resort finansów, zgodnie z art. 98 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym produkty składające się w całości albo w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 2, 3 lub 5 tego artykułu, są traktowane jako papierosy i tytoń do palenia. Nie traktuje się jednak jako wyrobów tytoniowych produktów, które nie zawierają tytoniu i są wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych. Analogiczne postanowienia zawarte są w art. 2 ust. 2 dyrektywy 2011/64/UE. W związku z powyższym, jeżeli „Hawajski Tytoń" albo podobny wyrób nadaje się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego, to jest tytoniem do palenia, nawet jeżeli składa się w całości albo w części z substancji innych niż tytoń i nie jest przeznaczony do palenia.

Resort przypomniał, że taką interpretację przepisów ustawy o podatku akcyzowym potwierdził WSA w Warszawie w wyroku z 26 września 2013 r. Sygn. akt V SA/Wa 2604/12 w sprawie dotyczącej tzw. masy aromatycznej. W wyroku tym WSA stwierdził, że zawartość tytoniu w „masie aromatycznej" nie jest kluczowa dla zakwalifikowania jej jako wyrób tytoniowy, ponieważ przepisy o proporcjach zawartości tytoniu w produkcie milczą. Natomiast decydującą w tym zakresie cechą wyrobu, skutkującą objęciem go podatkiem akcyzowym, będzie możliwość użycia masy aromatycznej do palenia, bez konieczności jej dalszego przetworzenia.

Resort zwraca więc uwagę, że jedynie w przypadku, gdyby „hawajski tytoń" lub podobny wyrób nie zawierał tytoniu i był wykorzystywany wyłącznie w celach medycznych tzn. zawierał w swoim składzie substancje, których spalanie i wdychanie powoduje naukowo udowodnione skutki medyczne o charakterze leczniczym lub zapobiegawczym - nie byłby tytoniem do palenia.

W zakresie znaczenia sformułowania „produkt, który nie zawiera tytoniu i jest wykorzystywany wyłącznie w celach medycznych" wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z 30 marca 2006 r. wydanym w sprawie C-495/04. Postępowanie w przedmiotowej sprawie dotyczyło poboru podatku akcyzowego od tzw. papierosów ziołowych, tj. papierosów niezawierających tytoniu, składających się z ziół. Z wyroku TSUE wynika, że do uznania papierosów ziołowych za „produkt, który nie zawiera tytoniu i jest wykorzystywany wyłącznie w celach medycznych" produkty te musiałyby zawierać w swoim składzie substancje, których spalanie i wdychanie powoduje naukowo udowodnione skutki medyczne o charakterze leczniczym lub zapobiegawczym.