Resort finansów przygotował informację uzupełniającą dla użytkowników "Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych." W związku z wprowadzeniem przez Komisję Europejską do systemu TARIC środków taryfowych, których stosowanie związane jest z koniecznością podania w polu 38 zgłoszenia importowego masy netto do trzech miejsc po przecinku, konieczne było zmodyfikowanie reguł związanych z wypełnianiem tego pola w zakresie towarów o masie powyżej 1 kg.

W zgłoszeniach celnych do towarów objętych środkami taryfowymi 482 i 483 należy podawać masę netto do trzech miejsc po przecinku.

Lista kodów CN towarów objętych już tymi środkami będzie umieszczana na stronie internetowej e-cło.