Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Stosownie do art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b tej  ustawy o zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9 tego artykułu, nie stosuje się do podatników świadczących usługi w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

Usługi w zakresie doradztwa (poza wskazanymi wyjątkami) nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

Zobacz książkę "Kasy fiskalne w 2015 i 2016 r. Pytania i odpowiedzi" dostępną w księgarni internetowej Profinfo>>

W interpelacji zwrócono uwagę na problem osób prowadzących małe biura rachunkowe, które nie prowadzą doradztwa podatkowego po 10 sierpnia 2014 r., kiedy weszła w życie nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym.

Zobacz: Deregulacja zabrała małym biurom rachunkowym zwolnienie w VAT >>

W styczniu 2015 r. Minister przedstawił wyjaśnienia w tej sprawie wskazując , że ustawa o doradztwie podatkowym nie może przesądzać o konsekwencjach prawno-podatkowych w podatku VAT.

Jak czytamy w odpowiedzi na interpelacje resort finansów prowadzi obecnie prace nad wydaniem interpretacji ogólnej w sprawie zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT wobec podmiotów wykonujących usługi związane z obsługą rachunkowo-księgową.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego