Ministerstwo wprowadziło zmiany do Informacji uzupełniającej z 2 czerwca 2015 r. dotyczącej zasad stosowania nowych typów opłat (m.in. typu opłaty 1T1) oraz reguł odnoszących się do ceł antydumpingowych i wyrównawczych.

Dla typu opłat A35 i A45, a także dla A30 lub A40 w połączeniu z typem środka 555, należy stosować metodę płatności “D”, a jeżeli stawka wynosi „0” - metodę płatności „L”. Ponadto, gdy dla typu opłaty A00 ma zastosowanie zwolnienie z należności celnych (metoda płatności „Z”), to takie zwolnienie stosuje się również do ceł antydumpingowych i wyrównawczych.

Jeżeli wystąpi typ opłaty A35, A45 albo A30 lub A40 w połączeniu z typem środka 555, to obligatoryjnie należy wykazać w polu 47 zgłoszenia przywozowego także typ opłaty 1T1 z metodą płatności „D”, albo jeżeli dla ww. typów opłat A35, A45 albo A30 lub A40 w połączeniu z typem środka 555 stawka wynosi „0” - metodę płatności „L” albo metodę płatności „Z”, gdy dla typu opłaty A35, A45 albo A30 lub A40 w połączeniu z typem środka 555 zastosowanie ma metoda płatności „Z”.

Dla typu opłat A30 i A40 należy stosować metodę płatności inną niż "D" lub "L" lub „Z”, ale jeżeli stawka wynosi „0” – to metodę płatności „L” albo gdy dla A00 metoda płatności jest „Z”, to dla A30 i A40 metoda płatności „Z”.

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania niniejszej informacji uzupełniającej tj. od 17 lipca 2015 r.