Powstanie Strategii Rozwoju Administracji Podatkowej jest konsekwencją stworzenia nowego systemu zarządzania administracją podatkową, którego podstawy określiła ustawa o administracji podatkowej z 10 lipca 2015 roku. Dokument ten określa cele oraz kierunki rozwoju i działania administracji podatkowej do 2020 roku.

Zobacz: Resort finansów tworzy strategię dla administracji podatkowej >>

Wśród celów strategicznych wyróżnionych w dokumencie znalazło się m.in. zapewnianie dochodów z danin publicznych przy jednoczesnym obniżaniu kosztu ich poboru, zwiększanie poziomu dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych w warunkach wzajemnego zaufania, rozwój profesjonalnej kadry i narzędzi zapewniających klientom obsługę na oczekiwanym poziomie, a także koncentracja zadań i zasobów oraz wzmocnienie zarządzania na poziomie centralnym.

W trakcie spotkania w resorcie finansów poruszono także kwestię wydania rozporządzenia, którego celem będzie centralizacja administracji podatkowej w stosunku do największych i kluczowych podmiotów polskiej gospodarki. Planuje się utworzenie Wyspecjalizowanego Urzędu Skarbowego w Warszawie, do którego zadań będzie należała obsługa tych kluczowych podmiotów.

Zobacz: Powstanie Krajowy Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy >>

Propozycja utworzenia centralnego Wyspecjalizowanego Urzędu Skarbowego budzi wątpliwości Pracodawców RP. Uważają, że zmiana w tym zakresie może prowadzić do poważnych konsekwencji. Najprawdopodobniej dojdzie do ogniskowania się kluczowych ośrodków prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie w województwie mazowieckim. Tymczasem zdaniem organizacji, konieczne jest wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego Polski z punktu widzenia lokalizacji przedsiębiorstw dających miejsca pracy.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego