System monitorowania SENT będzie służył do dokonywania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu. Wymaga założenia konta (zarejestrowania się) na platformie PUESC. Dodatkowo podmioty, które mają obowiązek zgłaszania przewozu towarów wskazanych w ustawie, tj. dokonujące dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub eksportu i dopuszczenia do obrotu na terytorium kraju, muszą zarejestrować dane podmiotu oraz ustanowić reprezentację, korzystając z usługi „e-Klient".

Osoby, które nie mają kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP, powinny w ciągu 14 dni zgłosić się osobiście do dowolnego urzędu celno-skarbowego, delegatury urzędu celno-skarbowego albo oddziału celnego, aby zweryfikować podane dane. Potrzebny będzie do tego wydrukowany i podpisany wniosek rejestracji osoby fizycznej, który został wysłany w formie elektronicznej z platformy PUESC lub wydrukowany komunikat UPO, który został wysłany na konto PUESC wnioskodawcy oraz dokument tożsamości.

Dopełnienie tych formalności pozwoli osobie fizycznej na pobranie certyfikatu niekwalifikowanego SC, który jest niezbędny do podpisania pozostałych wniosków składanych w usłudze „e-Klient", tj. rejestracji/aktualizacji podmiotu i zakresu reprezentacji.