Aplikacja do wysyłania plików JPK (xml) będzie uwzględniała wszystkie wymogi opisane w specyfikacji. Będzie też możliwość importu danych do aplikacji z pliku csv w zdefiniowanym formacie, zgodnym ze schematem dla JPK. Szczegółowe informacje znajdą się w instrukcjach do aplikacji.