Potrzeba wydania rozporządzenia uchylającego wynika z faktu, że z ułatwień jakie daje rozporządzenie z 26 października 2005 r. terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów korzystali przedsiębiorcy jedynie w początkach jego obowiązywania. Po wprowadzeniu przepisów art. 33a ustawy o VAT dającego możliwość rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu bezpośrednio w deklaracji podatkowej regulacje tego rozporządzenia okazały się mało atrakcyjne dla przedsiębiorców. Chodziło przede wszystkim o konieczność złożenia zabezpieczenia należności podatkowych.