Jak czytamy w założeniach do projektu, przepisy nowej ordynacji obejmą także odraczanie terminu złożenia deklaracji podatkowej oraz przepisy dotyczące tej materii uregulowane w innych ustawach.

Zobacz też: Nowa ordynacja podatkowa zrównoważy interes podatnika i publiczny >>

W ordynacji preferowane będą formy pomocy nieskutkujące brakiem zapłaty podatku jako pozwalające na opóźnione, co prawda, ale jednak, wykonanie zobowiązania.

Katalog stosowanych ulg uznaniowych zostanie rozszerzony o wprowadzenie możliwości umorzenia podatku lub jego części w celu uniknięcia powstania u podatnika zaległości podatkowej jako warunku stosowania ulgi.

Resort finansów podkreśla, że w podatkach stanowiących dochody gmin o stosowaniu ulg w spłacie powinny decydować wyłącznie ich organy podatkowe.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego