Portal podatkowy to system teleinformatyczny administracji podatkowej służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z projektem wprowadzającym zmiany w rozporządzeniu w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego, rozszerzona zostanie możliwości elektronicznych kontaktów podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich z administracją podatkową poprzez uregulowanie warunków korzystania z portalu w zakresie zgłaszania pełnomocnictwa ogólnego oraz zawiadomień o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego z konta osoby fizycznej oraz podmiotu, w tym podmiotu posiadającego wieloosobową reprezentację, przez umocowanego użytkownika.

Projektowane regulacje mają wejść w życie 1 lipca 2016 roku.