Strategia Rozwoju Administracji Podatkowej ma być najważniejszym dokumentem określającym cele strategiczne i szczegółowe oraz kierunki rozwoju i działania Administracji Podatkowej do 2020 roku.

Główne cel Administracji Podatkowej to uzyskanie wysokiego poziomu dobrowolności płacenia podatków, wspierania rozwoju gospodarczego i uczciwej konkurencji. Administracja ma być przyjazna dla podatników, ale także nowoczesna i profesjonalna.

Zobacz: MF myśli o wydzieleniu administracji podatkowej ze swoich struktur >>

W dokumencie wyrózniono cele strategiczne, takie jak:

1. Zapewnianie dochodów z danin publicznych przy jednoczesnym obniżaniu kosztu ich poboru

2. Zwiększanie poziomu dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych w warunkach wzajemnego zaufania

3. Rozwój profesjonalnej kadry i narzędzi zapewniających klientom obsługę na oczekiwanym poziomie

4. Koncentracja zadań i zasobów oraz wzmocnienie zarządzania na poziomie centralnym

Administracja Podatkowa ma koncentrować obsługę strategicznych podmiotów w jednym wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym. Przygotowuje się w ten sposób do wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego ze struktur Ministerstwa Finansów.

Jak czytamy w Stretegii, kolejnym zapowiadanym działaniem ma być rozwój infrastruktury informatycznej i komunikacji elektronicznej z podatnikami. Chodzi o minimalizację kosztów podatkowych po stronie klientów administracji.

Konsultacje projektu potrwają do 1 września 2015 roku.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego