Projektowane rozporządzenie wprowadza rozwiązania prawne wynikające z zawartego przez Polskę Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej RP, a Ministrami Obrony innych państw, dotyczącym utworzenia administracji i działania Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO oraz Porozumieniem wykonawczym między Rządem RP a Rządem USA do Umowy o statusie sił zbrojnych USA na terytorium RP dotyczącym procedur celnych.

Projekt wprowadza zmiany w zakresie zwolnień od podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów w taki sposób, aby obejmowały one także Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO oraz jego międzynarodowy personel. Ponadto rozszerza katalog towarów zwolnionych importowanych przez członków sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i ich personel cywilny.