Projekt zakłada zmianę zakresu przedmiotowego ustalanych przez właściwego naczelnika urzędu celnego norm dopuszczalnych ubytków.

Wysokość norm dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych powstających w czasie ich przemieszczania, w trakcie którego może dojść do powstania ubytków tych wyrobów wynikać będzie wprost z rozporządzenia wydanego na podstawie art. 85 ust. 7 ustawy o podatku akcyzowym , a nie z decyzji naczelnika urzędu celnego.

Normy o których mowa wynosić będą 2 proc. ilości wysłanej, a w przypadku przeładunku w czasie przemieszczania 1 proc. ilości przeładowanej.

Projekty rozporządzeń dostępne są na stronie Rządowego Centrum Legislacji.