W obecnym stanie prawnym kwestie związane z określeniem wzoru, wydawaniem i posługiwaniem się przez pracowników administracji podatkowej legitymacją służbową nie zostały uregulowane w ustawie o urzędach i izbach skarbowych. Jednocześnie niektórych czynności służbowych pracownicy urzędu skarbowego nie mogą przeprowadzić bez okazania legitymacji służbowej. Niezbędne więc było przygotowanie nowych przepisów, które rozwiążą problem niejednolitych wzorów legitymacji służbowych.

Wzór został opracowany w sposób umożliwiający identyfikację osoby, której wydano legitymację służbową, poprzez wskazanie jej imienia i nazwiska, a także ustalenie zajmowanego przez nią stanowiska służbowego oraz miejsca pracy. Legitymacja będzie wystawiona przez podmiot, który zatrudnia pracownika izby skarbowej. Ponadto legitymacja zawiera wizerunek orła.

Rozporządzenie ministra finansów z 3 listopada 2015 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika izby skarbowej (Dz. U. poz. 1939) wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.